VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ, DALŠÍ SPECIALIZACE, POVOLÁNÍ:

 

Účast na Mezinárodním sympoziu o sborovém zpěvu Cantus choralis '97 /Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem;  9. – 11. října  1997/

 

Učitelství pro základní školy ve studijním oboru český jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ a hudební výchova pro 2. stupeň ZŠ /Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem /ukončení 20. dubna 2004/

 

3M Top Asistentka /ukončeno 10.5.2006/, Business Training Center a St. James Language Center

 

Systematická a klinická psychologie 2004/2006, Adamec Jiří - Filosofický seminář – katedra teorie, Brno

 

Doplňující kurz v zimním semestru 2005/2006 Úvod do arteterapie a psychologie C. G. Junga, Adamec Jiří - Filosofický seminář – katedra teorie, Brno

 

Poradenská psychologie 2006/2007, Adamec Jiří - Filosofický seminář – katedra teorie, Brno

 

Poradenská psychologie všech vývojových stádií „Consultations of Psychology all developmental stages 2007/2008“, Adamec Jiří – Filosofický seminář – katedra teorie, Brno

 

Účast na mezinárodní konferenci „Music Therapy – Experience with Music“ – Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha /17.05.2008/

 

Muzikoterapie – specialistka kvalifikovaná pro práci v oblasti muzikoterapie

 /Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci /ukončení

13. ledna 2009/

 

Terapeut energetické psychologie & EFT, Katayama Zdena – Institut energetické psychologie, Kolín /ukončení 30.8.2009/ 

 

Thought Field Therapy – Callahanova technika TFT/EFT – 1.a 2. stupeň, Vetešníková Jana – Sovaano – Česká škola pro TFT/EFT /ukončení 25.4.2010/

 

Certified NLP Practitioner,  Steve G. Jones, Ed.S. President et Alena Jochecova NLP Trainer – American Union of NLP

 /7848 W Sahara Ave. Las Vegas, NV 89117 with Nexus Anime Plzeň, 22. July 2013 Certificate No. 3077/

 

Certified NLP Master Practitioner,  Steve G. Jones, Ed.S. President et Alena Jochecova NLP Trainer – American Union of NLP

/7848 W Sahara Ave. Las Vegas, NV 89117 with Nexus Anime Plzeň, 18. August 2013 Certificate No. 3013/

 

Členství v mezinárodní asociaci – Americké Unii neurolingvistického programování: American Union of NLP (=>  Neuro-Linguistic Programming or NLP is a revolutionary approach to psychotherapy and behavioral change)

/7848 W Sahara Ave, Las Vegas, NV 89117;  in www.aunlp.org /

 

Své znalosti a dovednosti si stále rozšiřuji systematickým studiem.

Nejsem žádný lékař, psychiatr, klinický psycholog, klinický psychoterapeut, léčitel, ezoterik, kartářka apod.

Mám ucelené specializované humanitní vzdělání – viz výše.

Každý z Vás má svobodnou vůli a zodpovědnost za svůj zdravotní stav, jednání a životní rozhodnutí.

 

 

Povolání:

 

2007 - 2011

V rámci soukromého zdravotnického zařízení jsem provozovala pedagogické a psychologické poradenství a muzikoterapii.

 

2012 po současnost

Provozuji privátní Osobnostní poradenství – „PSYCHOKONZULTACE“ /Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií/ v Čáslavi – spádově pro klienty z celé České republiky i zahraničí dle potřeby.  Vám všem je poskytována absolutní diskrétnost, pohodlí a věřím, že i příjemné prostředí a zázemí.